Turkiye Barolar Birligi Baskanligi

Saha Operasyon Sorumlusu (Ref: LEAP2024-07.01)

 • Adiyaman
 • Turkiye Barolar Birligi Baskanligi
 • Posted date: 1 week before
 • End date: 2024-07-12

Job Title: Saha Operasyon Sorumlusu (Ref: LEAP2024-07.01)

Job In Adiyaman

Company: Turkiye Barolar Birligi Baskanligi

Start Date: 2024-07-05

End Date: 2024-07-12
Job Description

Görev Yeri: Farklı dönemlerde depremden etkilenmiş olan farklı illerde görevlendirilecektir.

Görev Tanımı: Saha Operasyon Sorumlusu

Referans Numarası: LEAP2024-07.01

 

Proje Adı: Depremden Etkilenen Çocuklar ve Bakım Verenleri için Hukuki Güçlendirme, Yardım ve Koruma Programı (LEAP)

 

Başvuruların, 12 Temmuz 2024 tarihine kadar leap@barobirlik.org.tr adresine yukarıda belirtilen referans numarası ile yapılması gerekmektedir.

 

Yalnızca kısa listeye alınan adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

1. Arka Plan

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremler, Türkiye'nin güneydoğusundaki 11 ilde yıkıcı sonuçlara neden olmuş ve sadece bu illerde yaşayan 5,4 milyonu çocuk olmak üzere 15,2 milyon insanı etkilemiştir. Afet bölgesinde 2,5 milyonu çocuk olmak üzere tahminen 9,1 milyon insanın acil desteğe ihtiyacı bulunduğu tahmin edilmektedir.

UNICEF’in Kahramanmaraş Depremi Müdahale Planı kapsamı içerisinde çocuklara ve ailelerine hukuki bilgi sağlanması, refakatsiz kalmış çocuklara bakım verenlerin hukuki temsil yetkilerinin resmileştirilmesi, çocukların korunmasına yönelik yasal süreçlerin takibi ve cinsel saldırı ve sömürünün önlenmesi gibi konularda karşılıksız hukuki destek sağlaması hedeflenmiş ve söz konusu hedeflere ulaşılabilmesi için Türkiye Barolar Birliği ile Barolara gerekli teknik ve mali desteğin sağlanacağı Depremden Etkilenen Çocuklar ve Aileleri için Hukuki Güçlendirme, Yardım ve Koruma Programı (Legal Empowerment, Aid and Protection - LEAP) geliştirilmiştir.

Topluma erişim ve yerinde hukuki danışmanlık, LEAP Programının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Özellikle depremden etkilenen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, hızlı ve etkin bir şekilde hukuki güçlendirme ve adli yardım hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, mevcut merkezlerin iyileştirilemediği durumlarda geçici ve mobil merkezler dahil olmak üzere, uygun konumlarda hizmet veren mobil birimlerin önemi büyüktür. LEAP programı kapsamında standartları özel olarak geliştirilen Yolda Adli Yardım Servis Aracı (YASA) tam da projenin amacına uygun olarak, belirlenen alanlarda, depremzedelere yönelik afet ve acil durum odaklı hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin hayata geçirilmesinde kullanılmaktadır.

2. Amaç

Bu pozisyonun amacı; projenin pilot illerinde eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasına destek olmaktır.

3. Saha Operasyon Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

Saha Operasyon Sorumlusu YASA Aracı’nı kullanıma hazır hale getirebilmek için aracın kurulacağı ve faaliyete başlayacağı bölgede hazır bulunmalıdır.

Sorumlu kişinin ayda 20 iş gününü aşmayacak şekilde görevlendirildiği süre boyunca görevlendirildiği ilde bulunma zorunluluğu olup her iş günü için brüt 1750 TL harcırah alacaktır. Görev süresi boyunca sorumlu kişiye araç içinde konaklama imkânı sağlanacaktır.

 Saha operasyon sorumlusunun alacağı brüt ücret 41.000 TL olup iş tanımı şu şekildedir:

 

 • YASA Aracı’na gelen danışanları karşılamak ve araçta görevli olan avukata yönlendirme yapmak
 • Gerekli formların doldurulması hususunda ihtiyaç duyulması halinde başvurucu veya görevli avukata destek sağlamak
 • Mesai bitiminde görevli avukatlardan aldığı dosyaların TBB’ye eksiksiz bildirimini sağlamak.
 • Araca ait herhangi bir ihtiyacın, arızanın TBB’ye bildirimi
 • Projenin uygulanmasına ilişkin TBB ile iletişim ve iş birliği içinde olmak
 • Gerekli organizasyonel işleri yapmak
 • Gerekli diğer görevleri ifa etmek

4. Kurumsal Çerçeve

Saha Operasyon Görevlisinin fiziksel çalışma alanı, proje kapsamında standartları özel olarak geliştirilen YASA Aracı olacaktır. Saha Operasyon görevlisi her iş gününün sonunda gelen dosyaların TBB’ye iletimini sağlayacak ve proje personeli ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde çalışacaktır. Göreve alınacak kişi, depremden etkilenen farklı şehirlerde görevlendirilerek, TBB ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayacak olup, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi bünyesinde görev alacaktır.

5. Aranan Nitelikler

 • En az lise mezunu olmak
 • Bilgisayar donanım bilgisine sahip olmak
 • Office programlarını aktif olarak kullanmak ve dosyalama yapabilmek
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Dosyalama becerilerine sahip olmak
 • Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini tamamlamış/muaf olmak.
 • Seyahat engeli bulunmaması

Notlar: Ay içerisinde 20 iş gününü aşmayacak şekilde şehir dışında olunacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Başvuruya Ek Olarak Sunulması Gereken Belgeler

 • İlgili pozisyon için neden uygun olunduğunu açıklayan bir sayfalık niyet mektubu
 • İlgili iş deneyimleri ve en az 2 referans içeren özgeçmiş 

7. Değerlendirme

İş tanımında yer alan asgari gereklilikleri karşılayan adaylar kısa listeye alınacaktır. Kısa listeye alınan adaylar mülakata davet edilecektir.

APPLICATION
Referans code : LEAP2024-07.01
E-posta : leap@barobirlik.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com