Multecilerle Dayanisma Dernegi

Vekil Genel Koordinatör (Ref: VGK-2024)

 • Izmir
 • Multecilerle Dayanisma Dernegi
 • Posted date: 1 week before
 • End date: 2024-07-19

Job Title: Vekil Genel Koordinatör (Ref: VGK-2024)

Job In Izmir

Company: Multecilerle Dayanisma Dernegi

Start Date: 2024-07-02

End Date: 2024-07-19
Job Description

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYOR

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, hukuksal veya sosyal statü ve benzeri nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılmış mültecilerin, sığınmacıların ve çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,

Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin, öncelikle zorunlu göçe maruz kalanların ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve koruma hizmetleri verir;

Özel ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür;

Hizmet verilen grubun karşıya kaldıkları sorunların, hak ve yükümlülüklerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kendileri ve toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar;

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

Bu ilanda yer alan pozisyonlar için görev yeri İzmir’dir. Pozisyonun gereklilikleri veya görevlendirme halinde İzmir dışına seyahatler gerekebilir.

VEKİL GENEL KOORDİNATÖR

İş Tanımı: Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, doğum iznine ayrılan Genel Koordinatör yerine vekilen, Derneğin idari ve genel iş ve işlemlerinden, kaynak geliştirmeden ve Dernek çalışma ve çalışanlarının genel koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Dernek Yönetim Kurulu’na raporlama yapacaktır. 

Çalışma Şekli: Part-time, Belirli Süreli İş Sözleşmesi,

Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde 1 Ağustos 2024 tarihinde göreve başlaması beklenecektir. Görev 31 Aralık 2024’e kadardır. Doğum izninin uzaması ve fon kaynaklarına göre pozisyonun uzama ihtimali vardır.

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile “VGK–2024” başlığıyla 19 Temmuz 2024 gün sonuna kadar ofis@multeci.org.tr adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Aranan Nitelikler

 • Başta hak temelli ve iltica alanında çalışan dernekler olmak üzere, Sivil Toplum Örgütlerinde en az 4 yılı yönetici kademesi olmak üzere, 10 yıl ve üzeri çalışma deneyimi sahibi,
 • İnsan ve mülteci haklarına duyarlı,
 • Dernekler mevzuatı ile iş ve işlemlerine vakıf,
 • Ofis organizasyonu ve insan kaynağı yönetiminde deneyimli,
 • Ulusal ve uluslararası iltica ve göç hukuku alanında bilgi sahibi,
 • İleri derece İngilizce dil bilgisine sahip (Fransızca, Arapça, Farsça vb diğer dil bilgisi tercih sebebidir)
 • Mülteci-Der misyonu ve vizyonu doğrultusunda Derneği temsil edebilecek,
 • Güçlü iletişim, yönetim, organizasyon becerileri olan,
 • Zaman yönetimi kuvvetli, analitik düşünebilen ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • Seyahat engeli olmayan.

Görev Tanımı:

 • Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere kaynak oluşturmak,
 • Dernek çalışmalarının ve dernek profesyonellerinin genel idaresini sağlamak,
 • Devam eden projelerin takibini yapma, projeyle ilgili tüm raporların zamanında hazırlanmasını sağlamak, hedef çıktıların uygunluğunu denetlemek,
 • Dernek çalışmalarının devamı kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca da tutulması zorunlu olan defterler ile DERBİS sistemi üzerinden yapılması gereken bildirim ve beyanların takibini yapmak ve doldurmak,
 • Derneği kurumsal toplantılarda temsil etmek,
 • Derneğe e-posta, sosyal medya veya telefon üzerinden gelen talepler hakkında sürecin takibini sağlayabilecek,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında resmi izin, talep vb. süreçlerde kurumlar ile görüşme gerçekleştirmek.

EK BİLGİ

 • “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmiş ve niyet mektubuyla, Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşılacak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve dernek içinde ilgili kişilerle paylaşımını ve başvurular elektronik ortamda yapıldığı için yurtdışı ile paylaşımı konularında KVKK kapsamında açık onamlarını vermiş olacaktır. Kısa listeye kalanlar dışındakilerin verileri pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında imha edilecektir. Kısa listeye kalıp, mülakata davet edilen adaylar içinde kişisel verilerinin kayıtlardan silinmesini isteyenler, pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında, kayıtlarının imha edilmesi hakkına sahiptirler.
 • Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi gerekmektedir.
 • İngilizce niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.
 • Özgeçmiş ve niyet mektubunun her ikisini de içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu ilan, 19 Temmuz 2024 tarihine kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.
APPLICATION
Referans code : VGK-2024
E-posta : ofis@multeci.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com