Ihtiyac Haritasi

MHPSS Program Direktörü (Ref: MHPSS Program Direktörü)

 • Istanbul
 • Ihtiyac Haritasi
 • Posted date: 4 weeks before
 • End date: 2024-07-24

Job Title: MHPSS Program Direktörü (Ref: MHPSS Program Direktörü)

Job In Istanbul

Company: Ihtiyac Haritasi

Start Date: 2024-06-24

End Date: 2024-07-24
Job Description

İhtiyaç Haritası olarak, dinamik ve deneyimli “MHPSS Program Direktörü” arayışındayız.Projelerimizde, organizasyon içindeki çeşitli ekiplerle yakın çalışacak ve projenin yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla etkileşimde bulunacaksınız.

ARANAN NİTELİKLER

 

 • Tercihen İstanbul veya İzmir ilinde ikamet etmek veya edebilecek olmak.

 • Seyahat engeli olmamak.

 • Stresle başa çıkma becerisine sahip olmak.

 • Etkili sunum yapabilme ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Travma, kayıp, yas konularında hassas gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak.

 • Grup çalışması ve bireysel terapi/danışmanlık konusunda deneyim sahibi olmak.

 • Ekip çalışmasına uygun olmak.

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili pozisyonlarında görev almak ve STK çalışması yapmak tercih sebebidir.

 • Üniversitelerin Psikoloji bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak.

 • Tercihen yüksek lisans eğitimi almış olmak.

 • Ruh sağlığı, psikososyal destek ve halk sağlığı ile ilgili kavramları bilmek.

 • En az 5 yıllık alanda iş deneyimine sahip olmak.

 • MS Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

 • Proje yönetimi ve koordinasyonunda güçlü becerilere sahip olmak.

 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı olmak.

 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak ve farklı kültürlerden kişilerle çalışabilmek.

 • Zorlu bir ortamda görevleri önceliklendirme ve son teslim tarihlerini karşılama, etkili planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak.

 • Bağımsız olarak ve takım halinde çalışabilme becerisi, esneklik ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmak.

 • Kültürel açıdan çeşitlilik gösteren bir ortamda etkili bir şekilde çalışabilme becerisiyle birlikte iyi düzeyde kişilerarası iletişim becerilerine sahip olmak.

 • Kurum ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilme.

 • B sınıfı ehliyet.

 • İngilizce ve Arapça bilmek artı olacaktır.

 

Sorumluluklar 

 

 • Sorumlu olduğu alanda PSS aktivitelerinin, bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı programlarının yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

 • Merkezlere başvuran hassas durumdaki kişilere ilişkin dosyaların takibini yapmak ve bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetlerini yürütmek veya yürütülmesine destek olmak.

 • Sahada görev yapan personele psikososyal destek ve birey/grup psikolojik danışmanlık süpervizyonu vermek.

 • Standart operasyonel prosedürlerini oluşturmak, güncellemek ve sahadan gelen geri bildirimlerle iyileştirmek.

 • Çalışmaların ulusal ve uluslararası minimum standartlara referansla kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak.

 • Program hedeflerinin ve amaçlarının karşılandığından ve tüm MHPSS hizmetlerinde en iyi uygulamanın sağlandığından emin olmak için program planlamasını ve uygulamasını denetlemek.

 • MHPSS ekibinin izlenmesi ile tüm faaliyetlerin ve sonuçların ayrıntılı takibini sağlamak.

 • Proje illerindeki koordinasyon toplantılarını takip etmek ve kurum adına düzenli katılım sağlamak.

 • Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak.

 • Etkilenen topluluklar ile iletişim içerisinde olmak ve MHPSS çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek.

 • Gerektiğinde yapılandırılmış psikososyal destek modüllerini geliştirmek veya geliştirmesine katkıda bulunmak.

 • Anketler, değerlendirmeler, izleme ve değerlendirme faaliyetleri de dahil olmak üzere veri toplama çalışmalarına yardımcı olmak ve doğru ve zamanında veri toplanmasını sağlamak.

 • Gizlilik ve veri koruma protokollerini sağlayarak proje etkinliklerinin kapsamlı kayıtlarını tutmak, bu kayıtlar arasında veriler, raporlar ve belgeler de yer alır.

 • Psikososyal destek faaliyetlerine katılan kişilerin vaka raporlarını hazırlamak ve bu raporların hazırlanmasına katkı sağlamak.

 • Proje ilerleme raporlarını hazırlamak.

 • Projenin uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ve malzemelerin koordinasyonunu sağlamak, lojistik ve satın alma süreçlerini desteklemek.

 • Haftalık/aylık MHPSS planlarını ve proje takvimlerini sürdürmek ve izlemek.

 • Program ekibi ve proje koordinatörleri ile işbirliği içinde çalışmak.

 •  

 

APPLICATION
Referans code : MHPSS Program Direktörü
E-posta : ik@ihtiyacharitasi.org
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com