Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Dönemsel Proje Asistanı (Ref: Dönemsel Proje Asistanı)

 • Hatay
 • Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi
 • Posted date: 2 weeks before
 • End date: 2024-06-24

Job Title: Dönemsel Proje Asistanı (Ref: Dönemsel Proje Asistanı)

Job In Hatay

Company: Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Start Date: 2024-06-07

End Date: 2024-06-24
Job Description

Proje Asistanı

 

KEDV, 1986 yılından bu yana yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır.

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

 

KEDV tarafından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde yürütülecek “Proje Asistanı” aşağıda listelenen sorumlulukları başarıyla yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Merkez saha ziyaretleri ile çalışmaların takibi ve güncellemelerin proje koordinatörüne raporlanması,
 2. Projenin mevcut uygulama ilindeki işleyişinde bulunan iş süreçlerinin haritasına ve iş akışına göre faaliyetlerin uygulanmasını ve takibini sağlamaktan sorumlu olmak,
 3. Proje kapsamında yürütülen programın raporlanması ve kayıtların tutulmasına destek olma,
 4. Proje kapsamında Merkezlerde yapılacak harcamaların kontrolü, takibi için finans ekibi ve proje koordinatörü ile çalışmak,
 5. Kapasite arttırma faaliyetleri, bilgilendirme oturumlarının, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine destek olmak
 6. Üretim atölyesindeki üretim faaliyetlerini, siparişleri ve proje işleyişini takip ve raporlama,
 7. Aylık ve üç aylık raporlamalarda proje koordinatörüne destek,
 8. Planlanan İş Geliştirme Merkezi faaliyetlerini ilgili projenin hedef ve öncelikleri ile uygun olarak uygulanmasını sağlamak
 9. Merkez faaliyetlerinin uygulama planına ve iş planlarına uygun sektörel araştırmaların ve sektörel bazlı ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak,
 10. Proje faaliyetleri kapsamında uygulanacak olan eğitimlerin planlanmasına destek olmak ve eğitimlerin programa uygun şekilde ilerlemesini gözetmek,
 11. Proje uygulamalarının gelişimi için kullanıcı geri bildirimlerini alıp ilgili bölümlere iletmek,
 12. Proje ilindeki üretim, pazarlama, ağ kurma, bilgi ve deneyim aktarma, ortak öğrenme ve benzeri amaçlara uygun ortak sektörel koordinasyon ağlarının kurulması ve geliştirilmesine destek olmak,
 13. Merkezlerde yürütülen diğer proje ve programlar kapsamında ihtiyaç halinde destek olmak
 14. Projenin KEDV’in kadınlarla çalışma ilkeleri doğrultusunda kadın gruplarıyla iletişim ve iş birliği içinde uygulanmasını gözetmek
 15. Proje kapsamında uygulanacak seminer, çalıştay, mentorluk, pazarlama desteği, finansal destek vb. eğitim ve tüm proje faaliyetlerini zamanında proje koordinatörüne raporlamak.
 16. Merkez yararlanıcısı kadınların psikososyal sağlığının desteklenmesine yönelik faaliyetleri proje koordinatörü ile tasarlanmasına destek olmak,
 17. Proje uygulama illerindeki diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan desteklere ihtiyacı olan kadınları yönlendirme mekanizmaların kurulması için proje koordinatörüyle koordineli çalışmak,
 18. Proje ana faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli faaliyetlerin uygulanmasını ve takibini sağlamak,
 19. Proje Koordinatörü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Aranan Nitelikler

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İş geliştirme veya ekonomik güçlendirme alanında en az 1 yıl çalışma tecrübesi bulunan,
 • Kurumsal temsiliyet, iş takibi ve iş planlama becerisine sahip olan,
 • Proje raporlama deneyimi olan,
 • Problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları olan,
 • MS Office programlarını aktif kullanabilen,
 • İletişim Becerisi güçlü, motivasyonu yüksek olan

 

 

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin KEDV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

 

İlgilenen adayların öz geçmişlerini “PA0624” konusuyla ik@kedv.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.

APPLICATION
Referans code : Dönemsel Proje Asistanı
E-posta : ik@kedv.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com