Sevgi ve Kardeslik Vakfi

Yaygın Eğitim ve Görünürlük Danışmanı (Ref: Yaygın Eğitim ve Görünürlük Danışmanı)

 • Istanbul
 • Sevgi ve Kardeslik Vakfi
 • Posted date: 3 weeks before
 • End date: 2024-06-12

No longer available to submit
لم يعد متاحا لتقديم

Job Title: Yaygın Eğitim ve Görünürlük Danışmanı (Ref: Yaygın Eğitim ve Görünürlük Danışmanı)

Job In Istanbul

Company: Sevgi ve Kardeslik Vakfi

Start Date: 2024-05-29

End Date: 2024-06-12
Job Description

Pozisyon Başlığı: Yaygın Eğitim ve Görünürlük Danışmanı
Konum: İstanbul
Sözleşme Türü: Danışmanlık
Süre : 31.12.2024'e kadar 
Son Başvuru Tarihi: 12.06.2024

Vakıf Hakkında:

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, 2015 yılından bu yana, hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma ihtiyacı olan, ekonomik ve sosyal olarak zor durumda bulunan, yoksul, yaşlı, engelli, kimsesiz, hasta, çocuk, sığınmacı, göçmen, mülteci, doğal afetler, savaşlar ve diğer toplumsal felaketlerde zarar görmüş, mağdur olmuş, düşkün konuma düşmüş olan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun yardımda bulunmaktadır. Vakfımız, hukuk, eğitim, sağlık, mesleki eğitim, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri sağlayarak toplumsal gelişim, iyileşme, barış, ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile yoksulluğun azaltılması, sağlıklı ve çevreye duyarlı insana yakışır yaşam alanlarının oluşması için çalışmaktadır.

Pozisyon Özeti:

Dinamik ve deneyimli bir Yaygın Eğitim (NFE) ve Görünürlük Danışmanı (Non-formal Education and Visibility Consultant) arıyoruz. Vakfımız tarafından düzenlenen el işi atölyeleri ile kadınların el becerilerinin arttırılması ve gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır. Danışman, NFE programlarımızın kapsayıcı, etkili ve geniş çapta tanınmasını sağlayacaktır. Bu pozisyon, eğitim oturumları düzenleyebilecek, kapsamlı değerlendirme araçları geliştirebilecek ve işbirlikçi ortaklıklar kurabilecek profesyoneller gerektirir. Aynı zamanda stratejik iletişim çabalarıyla program görünürlüğünü önemli ölçüde artırmalıdır.

Temel Sorumluluklar:

 1. Eğitim Oturumları Düzenleme:

  • Eğitmenler, toplum liderleri ve diğer NFE program katılımcıları için ilgi çekici ve bilgilendirici eğitim oturumları düzenlemek.

  • Katılımcıların beceri ve bilgilerinin artırılması için sürekli destek ve mesleki gelişim sağlamak.

 2. Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi:

  • Katılımcı ilerlemesi ve program etkinliğini değerlendirmek için değerlendirme metodolojileri oluşturmak ve uygulamak.

  • NFE girişimlerinde sürekli iyileştirme ve en iyi uygulamalar için geri bildirim ve veri toplamak ve analiz etmek.

 3. Toplum ve Paydaş İşbirliği:

  • Toplum paydaşları, STK'lar, yerel otoriteler ve eğitim kurumları ile yakın çalışarak NFE girişimlerini teşvik etmek.

  • NFE programlarının uygulanması ve sürdürülebilirliğini destekleyen ortaklıklar kurmak ve sürdürmek.

 4. Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik:

  • NFE programlarının kapsayıcı ve erişilebilir olmasını sağlamak, özellikle dezavantajlı grupların, engellilerin ve diğer savunmasız popülasyonların ihtiyaçlarını karşılamak.

  • Eğitim girişimlerinde eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik eden stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

 5. Görünürlük ve İletişim Stratejileri:

  • Sosyal medya etkileşimi, halkla ilişkiler ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla NFE programlarının görünürlüğünü artırmak için stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

  • NFE programlarının etkisini ve sonuçlarını vurgulayan çekici anlatılar, başarı hikayeleri ve referanslar oluşturmak.

 6. Kaynak Geliştirme ve Dokümantasyon:

  • NFE girişimlerini desteklemek için yüksek kaliteli eğitim materyalleri, el kitapları ve kaynaklar üretmek.

  • Daha geniş bir kitle ile paylaşmak ve gelecekteki projeleri bilgilendirmek için en iyi uygulamalar, öğrenilen dersler ve vaka çalışmaları belgelemek.

 7. İzleme ve Değerlendirme:

  • NFE programlarının başarısını ve etkisini ölçmek için sağlam izleme ve değerlendirme çerçeveleri uygulamak.

  • İç ve dış paydaşlar için detaylı raporlar ve sunumlar hazırlamak.

Nitelikler:

 • Eğitim, Sosyal Bilimler, İletişim veya ilgili bir alanda en az lisans derecesi. Yüksek lisans derecesi tercih edilir.

 • Yaygın eğitim, eğitim oturumu düzenleme ve toplum katılımında kanıtlanmış deneyim.

 • Eğitimde kapsayıcılık ve erişilebilirlik konularında güçlü bir anlayış.

 • Sosyal medya etkileşimi ve içerik oluşturma dahil olmak üzere görünürlük stratejileri geliştirme ve uygulamada kanıtlanmış yetenek.

 • Mükemmel iletişim, sunum ve kişilerarası beceriler.

 • Çeşitli paydaşlarla işbirliği yapabilme ve etkili ortaklıklar kurma yeteneği.

 • Değerlendirme ve analiz metodolojileri konusunda güçlü analitik beceriler.

 • İletişim, veri analizi ve raporlama için ilgili yazılım ve araçlarda yeterlilik.

 • İleri derecede İngilizce dil yeterliliği

Önemli Not:

Bu iş çağrısı, pozisyona dair yeterlilik ve sorumlulukların kapsamlı bir listesi değildir. Adaylardan referans(lar) göstermeleri talep edilecektir.

Başvurularda özgeçmiş (CV) ve önyazı iletilmelidir. Önyazı bulunmayan başvurular değerlendirilmeyecektir. Başvuru değerlendirme sürecinde yalnızca asıl listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir.

Bu pozisyon için TC vatandaşları tercih edilecektir.

Başvurunuzu ve ilgili evraklarınızı ilgili posta adresine 12.06.2024 tarihine kadar basvuru@sevgivekardeslikvakfi.org.tr adresine ‘NFE-VC-İST’ kodu ile gönderiniz.

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Sevgi ve Kardeşlik Vakfı ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.


 

APPLICATION
Referans code : Yaygın Eğitim ve Görünürlük Danışmanı
E-posta : basvuru@sevgivekardeslikvakfi.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com