Hayata Gulumse Dernegi

HGD Finans Uzmanı (Ref: HGD Finans Uzmanı)

 • Diyarbakir
 • Hayata Gulumse Dernegi
 • Posted date: 2 weeks before
 • End date: 2024-06-15

Job Title: HGD Finans Uzmanı (Ref: HGD Finans Uzmanı)

Job In Diyarbakir

Company: Hayata Gulumse Dernegi

Start Date: 2024-05-27

End Date: 2024-06-15
Job Description

Hayata Gülümse Derneği, insani yardım kuruluşu olarak, mülteci ve dezavantajlı grupların sorunlarına çözüm arayan, ihtiyaçlarını karşılamaya ve kente katkı sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. İstihdama Dayalı Uyum Projesi(İSDUP) kapsamında “Finans Uzmanı” pozisyonu için dinamik ve yetenekli adaylar arıyoruz.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) projeye yönelik harcamaların beyan edilmesi
 • Denetimler, faturalar, bütçe hazırlıkları ve banka mutabakatları, borç hesapları ve proje bütçe hesaplarının yönetilmesi
 • Günlük nakit akışı faaliyetlerinin yürütülmesi, ödemelerin ve tahsilatların takibi
 • Banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yönetilmesi
 • Proje bütçe revizyonlarının yapılması ve ihaleye çıkılacak tedarik ürün ve hizmetlerin teknik şartnamelerinin hazırlanması
 • Günlük girişlerin, defter tutmanın, makbuzların ve aylık maaşların doldurulması
 • Projenin günlük mali işlemlerinin yönetilmesi ve dokümantasyonun usulüne uygun olarak hazırlanması
 • Proje idari/finans süreçlerinin yönetilmesi ve arşivlenmesi (basılı & dijital)
 • Proje ödemelerinin bütçeye uygunluğunun kontrol edilmesi ve bütçenin geri takibinin yapılması
 • Fon sağlayıcı kurumlara yönelik belgelerin, taleplerin ve raporların hazırlanması
 • Proje yöneticisi ve sorumlu kişiler ile işbirliği içinde projenin mali performansının düzenli olarak kontrol edilmesi: genel bütçe oranı, bütçeye karşı harcama ve mali tahminler
 • Bağışçılara zamanında ve eksiksiz mali raporlar hazırlayıp sunmak.
 • Tüm raporların bağışçı taleplerine ve kurallarına uygun olmasını sağlamak.
 • Gerekli mali belgeleri ve proje harcamalarını, saha finans ekipleri ile irtibat halinde uygunluk açısından gözden geçirmek.
 • Projelerin mali dosyalarını oluşturup muhasebe bölümüne teslim etmek.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin iktisat, işletme, muhasebe, maliye, finans bölümlerinden mezun veya bu alanda iş deneyimine sahip
 • Finans alanında en az  yıl deneyimli
 • Bütçeleme, finansal risk çözümü, iç ve dış denetim konularında deneyimli
 • MS Office yazılımlarını iyi derecede kullanabilen
 • İletişim becerisi yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın
 • Takipçi, sonuç odaklı çalışan
 • Analiz etme, bütünü görebilme, planlama ve organizasyon becerisine sahip
 • Raporlama ve sunum becerisi yüksek
 • İyi derecede İngilizce bilen
 • Yerel yönetim, kamu, kalkınma ajansları, uluslararası fon sağlayıcılar (AB/Dünya Bankası/KfW, GIZ vb.) ve sivil toplum ile işbirliğiyle uygulanan en az 2 proje deneyimine sahip
 • AB proje usul ve yönetimine uygun en az 2 yıl deneyim

 

İmkanlar:

Profesyonel gelişim ve eğitim fırsatları

Dinamik ve yenilikçi çalışma ortamı

Kariyer ilerleme olanakları

Başvuru:

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun, “HGD Finans Uzmanı – Diyarbakır” konulu bir e-maille hayatagulumsedernegi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

NOT: Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz. 

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2024

APPLICATION
Referans code : HGD Finans Uzmanı
E-posta : hayatagulumsedernegi@gmail.com
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com