Suna ve Inan Kirac Vakfi

Genel Koordinatör Yardımcısı (Ref: GK)

 • Istanbul
 • Suna ve Inan Kirac Vakfi
 • Posted date: 2 weeks before
 • End date: 2024-06-01

Job Title: Genel Koordinatör Yardımcısı (Ref: GK)

Job In Istanbul

Company: Suna ve Inan Kirac Vakfi

Start Date: 2024-05-02

End Date: 2024-06-01
Job Description

Suna’nın Kızları ülkemizdeki sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişmesine önemli katkılar sunmuş Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla  Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında kurularak yolculuğuna başladı.

Suna’nın Kızları, çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim imkanlarına erişmelerine ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Daha fazla bilgi için: sunaninkizlari.org

Suna’nın Kızları bünyesinde görev almak üzere  Genel Koordinatör Yardımcısı pozisyonunda işe alımı yapılacaktır.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 10 yıl yöneticilik tecrübesi olan,
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında benzer pozisyonda çalışma deneyimi olan,
 • İleri derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, insan ilişkileri kuvvetli,
 • Bütçe, raporlama ve maliyet konularında bilgili ve tecrübeli,
 • Üst düzeyde liderlik, yönetim ve koordinasyon yapabilecek,

İş Tanımı:

 • Suna’nın Kızları’nın stratejik hedeflerine erişebilmesi için organizasyonel ihtiyaçlarını analiz etmek; ilgili departmanlar ve hizmet alınan üçüncü taraflarla iyileştirme için gerekli planlamaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Organizasyonu güçlendirmek için ihtiyaçları belirlemek ve ilgili departmanlarla iyileştirme çalışmalarını planlamak
 • İlgili departmanlarla koordinasyon halinde organizasyon içi gelişim faaliyetlerini planlamak,
 • Etkililiği, etkinliği, sürdürebilirliği ve verimliliği artırmak üzere iş süreçlerini ve kullanılan planlama araçlarını analiz etmek, kullanılırlığını artırmak ve geliştirmek,
 • İlkeleri ve süreçleri belirlenmesine yardımcı olmak,
 • Kurum misyon ve vizyonunu tüm çalışanlara indirgemek ve bu doğrultuda işleri koordine etmek,
 • Kurumun geleceğine ilişkin gelişmeleri takip etmek, doğabilecek fırsatları ve karşı karşıya kalınabilecek riskleri değerlendirerek Genel Koordinatöre bilgi vermek,
 • Strateji ve sonuçları birim çalışanlarına iletmek,
 • Belirli periyotlarla Kurum yönetimdeki sorumluları bir araya getirerek iş akışı, eksikliklerin giderilmesi, hizmetin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması yönünde politika belirler ve sonuçlarını takip etmek,
 • İş güncellemeleri, sorunları ve önerileri değerlendirerek gelişim aksiyonları almak,
 • Yeni iş ilişkileri geliştirerek genişleme ve büyüme fırsatlarını araştırmak,
 • Kurumun mali, ekonomik, sosyal, çevresel, yasal ve teknolojik koşullara uyumlu olmasını sağlamak,
 • Bütçe hazırlama ve gider yönetimi faaliyetlerine yardımcı olmak,
 • Bütçe kontrolleri ile kaynak tahsisi ve paylaştırma planlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve sürdürülmesi,
 • Bütçeleri koruma ve giderleri optimize edici çalışmalar yapmak,
 • Kurum kaynaklarını ve kullanımını kontrol ve koordine etmek,
 • Aylık faaliyet raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek,
 • Kurumun gelir ve giderlerini analiz etmek ve raporlamak,
 • Operasyonları ve finansal performansı değerlendirmek ve iyileştirmek,
 • Teknolojik ve finansal fırsatları inceleyerek, analiz sunarak ve hedefler önererek stratejik plan geliştirmek,
 • Paydaşlar, Kamu, sivil toplum kuruluşları ve çalışanlarla işbirliği yaparak Kurum imajını devamlılığını sağlamak,

 

Başvuru Bilgisi

·   Suna ve İnan Kıraç Vakfı birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Vakfın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Suna ve İnan Kıraç Vakfı ayrıca çocuk güvenliği standartları ve ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü  sürecinden geçeceklerdir.

APPLICATION
Referans code : GK
E-posta : gamze.bilgili@svikv.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com