Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Yerel Koordinatör - Gaziantep (Ref: GYK)

 • Gaziantep
 • Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi
 • Posted date: 3 weeks before
 • End date: 2024-03-09

Job Title: Yerel Koordinatör - Gaziantep (Ref: GYK)

Job In Gaziantep

Company: Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Start Date: 2024-02-08

End Date: 2024-03-09
Job Description

1986 yılında kurulmuş olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde çalışmalar yapmaktadır. KEDV, bu kapsamda kadınların yerel kalkınmada liderliğini güçlendirmeye yönelik kapasite geliştirme eğitimleri, örgütlenme çalışmaları, girişimcilik destekleri ve benzeri programlar yürütmektedir.

KEDV Gaziantep'te görevlendirmek üzere 'Yerel Koordinatör' arayışındayız. Görevin detayları:

 • KEDV’in Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de yürüteceği projelerde yereldeki uygulama planlarının merkez ile koordineli olarak geliştirilmesi, yürütülmesi, güncellenmesi ve merkez ile koordinasyonun sağlanması.
 • Yerel paydaşlarla işbirliği içinde potansiyel mahallelerin belirlenmesi, saha çalışmaları yoluyla kadınlara erişim, kadınların örgütlenmesine yönelik çalışmalarda kadınlarla iletişimin sürdürülmesi, ilgili proje faaliyetlerinde planlamadan izlemeye süreçlerin yerelde yürütülmesi.
 • Yereldeki paydaşların, mevcut hizmet ve programların tespit edilmesi, bilgilerin merkez ile paylaşılması.
 • Projelere dahil olabilecek yerel paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.
 • Projeler çerçevesinde yerelde planlanan tüm faaliyetlerin (toplantılar, eğitimler, vb.) zamanında yapılmasının sağlanması.
 • Proje kapsamında yerelde uygulanacak tüm eğitimlerin planlanması, eğitim gruplarının organize edilmesi, lojistik hazırlıklarının yapılması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve raporlanması.
 • Projeyle ilgili araştırma, veri toplama konularında sahadan merkeze bilgi ve veri akşının sağlanması, yerel kaynaklar ve görüşmelerle araştırmaların desteklenmesi.
 • Proje asistanının desteği ile tüm saha faaliyetlerinin KEDV'in talep ettiği şekilde kayıt altına alınması, belgelenmesi ve dosyalanması. Birer kopyanın daima yerelde tutulması, orijinalinin merkeze iletilmesi.
 • Yerelde satınalma faaliyetlerinin KEDV'in yönlendirmesi ile ve prosedürlere göre yürütülmesi.
 • Yereldeki her türlü faaliyetin (toplantı, seyahat vb) lojistik hazırlığının yapılması.
 • Yerelde gerçekleştirilen her türlü toplantının notlarının aynı gün merkez ile paylaşılması, merkez ile düzenli haftalık raporların (proje formatlarına uygun olarak) paylaşılması.
 • Yerelde paydaşlarla ve hedef kitle ile geliştirilen her türlü ilişkinin kayıt altına alınması, listelenmesi.
 • Proje ekibi ve projede görev alan uzmanlarla birlikte çalışılması.
 • KEDV tarafından önerilen her türlü eğitim ve toplantıya katılım sağlanması.
 • Projenin izleme çalışmalarına etkin destek verilmesi, izleme toplantılarına katılım, proje klasörlerinin düzgün ve güncel tutulması, faaliyet raporları, ara rapor ve nihai rapora bölgelerindeki etkinlikler ile ilgili bilgilerin girilmesi.
 • Gerektiğinde İstanbul merkez ve projelerin uygulandığı diğer illere düzenlenecek çalışma ziyaretlerine katılım sağlaması.

Başvuru için CV'nizi mail başlığında GYKkodunu belirterek ik@kedv.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

APPLICATION
Referans code : GYK
E-posta : ik@kedv.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com