Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Proje Asistanı (Ref: PA0224)

  • Istanbul
  • Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi
  • Posted date: 2 weeks before
  • End date: 2024-02-28

Job Title: Proje Asistanı (Ref: PA0224)

Job In Istanbul

Company: Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi

Start Date: 2024-02-05

End Date: 2024-02-28
Job Description

KEDV, 1986 yılından bu yana yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır.

Proje Asistanı : Genel Nitelikler ve İş Tanımı

• KEDV Eğitim/Güçlenme programları kapsamında, mevcut ve ihtiyaca yönelik geliştirilecek kadın güçlendirme projelerinin uygulanmasına,

• Mevcut ve ihtiyaca yönelik geliştirilecek kadın güçlendirme eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması süreçlerinin, KEDV güçlendirme yaklaşımı ve stratejik plan doğrultusunda yürütülmesine,

• Eğitici Eğitimi materyallerinin güncellenmesi, revizyonu ve çoğaltılmasına,

• Eğitici eğitimlerinin organizasyonu, raporlaması ve eğitimci veri tabanının güncellenmesine,

• Eğiticilerin bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için izleme çalışmaları ve deneyim paylaşımı toplantılarının planlanması ve uygulanmasına, • Eğitimlerin ve eğitim raporlarının düzenli takibi, analizi, raporlaması ve sunumunın sağlanmasına,

• Eğitimlerin yaygınlaştırılması için planlama ve materyal hazırlığının yapılmasına,

• Kamu ve özel sektör iş birlikleri için görüşmelere katılmak, sözleşme ve protokollerin takibinin yapılmasına destek olur.

Aranan Nitelikler

• Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olmak ,

• Proje yönetimi ve iletişim becerilerine sahip olmak ,

• Ekip çalışmasına yatkın olmak ,

• Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip olmak ,

• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak ,

• Dinamik ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmak.

 

İlgilenen adayların öz göndermelerini rica ederiz. geçmişlerini “PA0224” konusuyla ik@kedv.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.

 

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin KEDV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. 

APPLICATION
Referans code : PA0224
E-posta : ik@kedv.org.tr
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com