Pozitif Yasam Dernegi

Hukuki Danışman (Ref: HD0124)

 • Istanbul
 • Pozitif Yasam Dernegi
 • Posted date: 1 month before
 • End date: 2024-02-16

No longer available to submit
لم يعد متاحا لتقديم

Job Title: Hukuki Danışman (Ref: HD0124)

Job In Istanbul

Company: Pozitif Yasam Dernegi

Start Date: 2024-01-17

End Date: 2024-02-16
Job Description

Proje hakkında: 
Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dâhil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli'de yer alan hizmet birimleri ile Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Pozitif Yaşam Derneği İstanbul hizmet biriminde Hukuki Danışman pozisyonunda çalışabilecek bir ekip arkadaşı aramaktayız.

Temel Görev ve Sorumluluklar: 

 • Hizmet birimlerine başvuran, saha çalışanları üzerinden yönlendirilen veya destek hattına ulaşan yararlanıcılara bireysel hukuki danışmanlık ve gerektiğinde yönlendirme hizmeti sunar.

 • Yararlanıcılara, adalete erişim, insan hakları, şiddet ve ayrımcılık sonrası korunma mekanizmalarına erişim vb. konularda bilgilendirme yapar. Bunun dışında, yararlanıcıların talep etmeleri halinde, özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin sadece danışmanlık hizmeti ve gerekli hallerde yönlendirme hizmeti sunar. 

 • Mesleki alanı ile ilgili farkındalık etkinlikleri düzenler

 • Geri gönderme, gözaltı vakaları gibi acil müdahale gerektiren vakalarda, yararlanıcılara hukuki danışmanlık, hukuki destek, bilgilendirme ve yönlendirme sunar. 

 • Hizmet sunduğu birimin ofis temsilcisine ve/veya proje koordinatörüne karşı sorumludur. Ek olarak, proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar başta olmak üzere diğer çalışanlarla ve UNFPA ile sürekli koordinasyon ve işbirliği içinde çalışır. Bu koordinasyonun sağlanabilmesi için hukuki danışmanlar belirli aralıklarla kendi aralarında planlı, hizmet akışını etkilemeyecek şekilde online olarak bir araya gelir. 

 • Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçileri ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara, proje özelinde cinsel şiddet maruziyeti bulunan ya da maruz kalma riski olan erkekler ve oğlan çocuklarına uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde, yararlanıcılara, birim içinde ya da gereken acil durumlarda birim dışında, hak ve hizmetlere ulaşma konusunda yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlar. 

 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tespit eder ve haritalama çalışması yürütür; bu çalışmayı günceller. 

 • Barolarla işbirliği içinde ve gereken durumlarda ilgili paydaşları bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunur. Bununla birlikte, vakaya göre, yararlanıcılar adına adlî yardım talebinde bulunur.

 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplar; kişileri hakları konusunda bilgilendirir. 

 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) birim yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek sağlar. İstisnai durumlarda ise yöneticinin bilgisi dahilinde avukat olarak ifadelere katılır; gerektiğinde, hizmet birimi tercümanını bu sürece dahil eder. 

 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, kendi iş tanımı ve sorumluluklarına bağlı özelleşmiş toplantılara katılım sağlar, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla irtibat kurmada ofis temsilcisine destek verir. 

 • Proje dahilinde, toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olur ve ilgili etkinliklere katılır. 

 • Hukuki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına ve koruma sorumlularına destek verir. 

 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemeleri takip eder; ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirir. 

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim vb. konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına katkı sunar. 

 • Ofis temsilcisi ve proje koordinatörü ile iletişim halinde, projenin raporlamalarını yapar. 

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 

Aranan Nitelikler:

Eğitim: Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak.

Deneyim: Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç);İnsan hakları hukuku, Türk Hukuk Mevzuatı, Sağlık hukuku, Mülteci Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak.

Dil: Arapça veya Farsça bilmek tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını ve Google araçlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

Ek Yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • HIV, LGBTİ, seks işçiliği veya toplumsal cinsiyet alanlarında bilgi sahibi olmak, sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olmak.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek, iletişimi güçlü olmak.

 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak

 • Seyahat engeli bulunmamak

Başvuru yapmak isteyen adayların, güncel özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını, HD0124 konulu bir email ile insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine göndermesi gerekmektedir.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

APPLICATION
Referans code : HD0124
E-posta : insankaynaklari@pozitifyasam.org
Please send your application to the email address with reference code.
Source : gelbasla.com