HAYATA DESTEK DERNEgi

Takım Lideri-Adıyaman (Ref: CBIAD2311)

 • Adiyaman
 • HAYATA DESTEK DERNEgi
 • Posted date: 8 months before
 • End date: 2023-11-24

No longer available to submit
لم يعد متاحا لتقديم

Job Title: Takım Lideri-Adıyaman (Ref: CBIAD2311)

Job In Adiyaman

Company: HAYATA DESTEK DERNEgi

Start Date: 2023-11-09

End Date: 2023-11-24
Job Description

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği,Adıyaman’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, CBI Takım Lideri olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Nakit dağıtımları gereksinimlerinin titizlikle belirlenmesi ve planlanması,
 • Kurallara ve standartlara uygun olarak dağıtım alanlarının özenle seçilmesi,
 • İhtiyaç analizleri için kritik verilerin uzman ekipler aracılığıyla titizlikle toplanması ve dağıtım süreçleri de dahil olmak üzere saha ve ofis organizasyonlarını da içerecek şekilde CBI aktivitelerinin güçlü ve kapsamlı bir şekilde yönetilmesini,
 • Nakit dağıtım ekibinin liderliği ve görevlerin etkili bir şekilde atanmasının yanı sıra ekibinin yönetimi, eğitimi ve motivasyonu, ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanarak lojistik ve operasyonel işleyişin kesintisiz sağlanması için iş bölümünün sıkıca planlanması ve uygulanması,
 • Beklenmedik sorunların hızlı bir şekilde tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
 • Programın diğer bileşenleri ve paydaşlarla iyi iletişim ve koordinasyon sağlamak, gerektiğinde onlarla işbirliği yapmak,
 • Nakit dağıtım süreçlerinin izlenerek verilerin toplanması ve raporların hazırlanması,
 • Nakit dağıtım alanlarının güvenliği ve risklerin yönetimi, gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Nakit dağıtım sürecinin ve sonuçlarının düzenli olarak raporlanması, gerektiğinde yöneticilere bilgi sunulması,
 • Dağıtımın yararlanıcılar tarafından anlaşılması ve katılımının sağlanması,
 • Yararlanıcıların ihtiyaçlarının ve endişelerinin dinlenmesi ve geri bildirim mekanizmalarının etkin bir şekilde işleyecek şekilde yararlanıcılara aktarılması ve paylaşılması.

 

 

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

 

 • Üniversitelerin lisansya da ön lisans bölümlerinden mezun,
 • Kürtçe bilen,
 • İlgili ve benzer alanda 3 yıl tecrübeli,
 • Planlama,raporlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek.

 

 

 Başvuru Süreci:

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Application URLSource : gelbasla.com